Uppsala universitet utvidgar sina lokaler i Främre Boländerna

Uppsala universitets lokaler på Bergsbrunnagatan kommer att utvidgas med ytterligare en tillfällig lokal. Det är en tidigare butik som görs om till en tentamenslokal för att universitetet ska kunna leva upp till de krav på avstånd som råder under pandemin. Uppsala kommun har godkänt den nya användningen av lokalen den 25 januari.

Man som Skriver

Foto: Johnér bildbyrå, Lena Koller

Pandemin ställer stora krav på att studenter på universitet ska kunna hålla avstånd även under tentamen. Även om restriktionerna just nu inte tillåter större samlingar, kan det finnas ett behov av fler tentamenslokaler när restriktionerna lättar. Därför har ett tillfälligt bygglov beviljats den 25 januari av Uppsala kommun för att ge Uppsala universitet tillstånd att använda en tidigare secondhand-butik som tentamenslokal. Det är universitetets verksamhet på Bergsbrunnagatan 28 i Främre Boländerna, som kommer att nyttja den nya tentamenslokalen.

Verksamheter i närheten kommer inte att påverkas nämnvärt av den nya användningen av lokalen. För att kunna ha en flexibilitet kring användningen av lokalen gäller det tillfälliga bygglovet till och med 2023-08-31.

24 februari 2021