Fyristorg

Uppsala kommun ska rusta upp Fyristorg och göra det ännu trevligare för alla Uppsalabor. Nu kan du vara med och tycka till om hur du vill att torget ska utvecklas och förbättras. Du kanske vill ha sköna sittplatser, mer utrymme för uteserveringar eller kanske något annat som du tycker är viktigt?

Fyristorg är ett välbesökt torg mitt i Uppsala. Torget ligger precis vid Fyrisån och de historiska kvarteren i Uppsala. I år är Fyristorg ett tillfälligt sommartorg på prov, det betyder att platsen får extra sittplatser och blomsterarrangemang. På torget ska det i framtiden finnas ännu mer plats för stadsliv och människor, därför ska bland annat bilparkeringen inne på torget tas bort.

Tyck till om framtidens Fyristorg