Järnvägsstation söder om Bergsbrunna

Södra_station_900 px.jpg

I samband med att två nya järnvägsspår dras till Uppsala kommer en ny järnvägsstation att byggas i södra Uppsala. Runt den nya järnvägsstationen kommer en ny stadsdel att utvecklas med bostäder samt plats för handel, service och upplevelser.

Läs mer om den nya järnvägsstationen och utvecklingen som ska ske runt omkring den.

Järnvägsstation söder om Bergsbrunna

Uppdaterad: