Stadsutveckling runt den nya järnvägsstationen

När två nya järnvägsspår dras till Uppsala kommer en ny järnvägsstation att byggas strax söder om Bergsbrunna. Runt den nya järnvägsstationen kommer en ny stadsdel att utvecklas med bostäder och plats för handel, service och upplevelser.

Södra_station_900 px.jpg

Utveckling i takt med invånarnas behov

Stockholm-Uppsala är en av Europas snabbast växande huvudstadsregioner. Här väljer människor att bo, verka och leva. Regionen har stor betydelse för Sveriges ekonomiska välstånd. Att bygga ut Ostkustbanan till fyra spår mellan Uppsala och länsgränsen mot Stockholm är en viktig åtgärd för fortsatt och hållbar tillväxt. Den nya järnvägsstationen söder om Bergsbrunna behöver utvecklas i samspel med Uppsala C, godsanläggningar och det lokala transportsystemet. Samtidigt ska möjligheterna till att utveckla området runt omkring stationen tas tillvara. Stationen söder om Bergsbrunna ska helt enkelt göra det enklare för alla människor att bo, besöka, jobba, studera eller driva företag i Uppsala.

Uppdaterad: