Möten och dialoger

I samband med att vi ska utveckla området kring den nya järnvägsstationen kommer vi att ta fram flera nya detaljplaner. I och med att vi tar fram detaljplaner har du möjlighet att lämna dina synpunkter kring den utveckling som ska ske. Förutom att du kan delta vid kommande samråd kopplade till detaljplanerna bjuder vi även in till flera tidiga möten och träffar där du kan komma och ställa dina frågor kopplat till utvecklingen.

Dialog i Sävja

13 november 2023 bjöd vi in till öppet hus i Sävja kulturcentrum för att prata om utvecklingen av den nya järnvägsstationen. Det var välbesökt med över hundra besökare och vi fick in många värdefulla synpunkter. Stort tack till alla som deltog under dialogen! 

Uppdaterad: