Utveckling av Lerdammsparken

Uppsala Vatten och Avfall bygger en återvinningscentral och vätgasstation i Brillinge. Med jordmassorna som blir över utvecklas ett nytt rekreationsområde i Lerdammsparken.

Utveckling av rekreationsområde

Att forsla bort jordmassona som blir över vid anläggning av ny återvinningscentral är varken miljövänligt eller kostnadseffektivt. Jordmassorna kommer därför att användas för att anlägga en backe för pulkaåkning och motion i Lerdamsparken. Området får även en grillplats och parkbänkar.

Vi kommer att behöva ta ner träd för att forma pulkabacken. Vi återplanterar träd inom området och målsättningen är att plantera fler nya träd än antalet som tas ned.

Gångstigarna till området är avspärrade under byggtiden. Hela projektet, med rekreationsområde och nya anläggningar, beräknas vara klart hösten 2025.

Gul markering visar växtlighet som kommer tas bort för att anlägga pulkabacken.

Störande arbeten och buller

Bullret kommer att förekomma, men under en begränsad tid. 

  • Pålning för vätgasstation inför sommaren 2024.
  • Pålning för återvinningscentral under hösten 2024. 

Detaljplan Brillinge 2:2 och 4:4

I området sydöst om Lerdamsparken pågår utbyggnad av detaljplan för Brillinge 2:2 och 4:4. Uppsala Vatten och Avfall bygger en återvinningscentral och vätgasstation. Utöver det kommer en drivmedelsstation att anläggas.

Kommunen är med och finansierar anläggandet av allmänna gator i anslutning till de olika verksamheterna.

Detaljplan för Brillinge 2:2 och 4:4

Uppdaterad: