LEDARE: Ronnie Nilsson - Rosendal har blivit en referenspunkt för andra städer

Bild: Ronnie Nilsson är landskapsarkitekt och projektledare i Rosendal för Uppsala kommun och ansvarar för en hel del markanläggningar av parkerna och regnvattenhanteringen i Rosendal.

Jag heter Ronnie Nilsson och jag är projektledare för anläggning och landskapsarkitekt på Uppsala kommun. Jag har arbetat med Rosendal sen 2015 och det känns på många sätt som hemma.

”Möjligt att springa direkt till gungorna”

Jag arbetar mycket med att skapa parkerna i Rosendal som innehåller mycket att upptäcka. Vi har tänkt att det både ska vara möjligt att springa direkt till gungorna i parkerna, samtidigt som någon annan ska kunna sitta på en bänk i solen eller vandra mellan konstverken. Miljöerna är varierade och det finns både helt nybyggda miljöer och bevarad natur som gör det enkelt att både dra en barnvagn och titta på spännande insekter här.

Vi vill också ge en valmöjlighet mellan en snabb fika hemma på bostadsgården och en lite längre promenad i de större parkerna. Dessa är också en del av den stadsnära natur som Uppsala har. Siegbahnsparken, Biparken och Carlshage är en förbindelse mellan naturreservaten Stadsskogen och Kronparken. Vi har bland annat byggt soliga sandytor för sandbin och bibaggar och placerat ut holkar för olika fågelarter och fladdermöss. Vi hoppas också att parkerna blir en del av vardagen för er i Rosendal och ett utflyktsmål för alla Uppsalabor.

”Bidrar till att minska översvämningsrisker”

Ni har säkert sett alla gröna planteringsytor byggs på gatorna i Rosendal. De byggs för att ge en trevligare hemmiljö men också för att rena regnvatten. Planteringarna gör hela stadsdelen grönare och är samtidigt en del av kommunens klimatarbete eftersom de till exempel bidrar till att minska översvämningsrisker och sänka temperaturen under heta sommardagar.

Några av parkerna är också en del av regnvattenhanteringen. Dammarna i Carlshage och Elsa Eschelssons park kommer att vara en del av vattenreningen samtidigt som de är dekorativa. I och med dessa dammar så kommer föroreningar från gatorna inte att nå Fyrisån, utan filtreras istället bort i jord och växter.

”De kommer gärna på studiebesök för att lära sig”

Det är fascinerande hur Rosendal har byggts upp och blivit, dels tack vare parkerna och regnvattenhanteringen. Stadsdelen fångar intresse från andra städer och inspirerar till hur de skulle kunna utveckla sin stad ur ett hållbarhetsperspektiv. Så, om ni ser oss gå runt med besökare är det för att Rosendal har blivit en referenspunkt för andra städer. De kommer gärna på studiebesök för att lära sig hur de kan utveckla sin stad mer klimatsmart.

Jag hoppas också att alla ni Rosendalsbor kan känna samma glädje och stolthet när ni berättar om er stadsdel som jag gör. Det är roligt att se hur stadsdelen har utvecklats hittills och mycket mer finns att vänta framöver.

Välkomna att hänga med på resan, det roliga med Rosendal har bara börjat!

/Ronnie Nilsson

 

13 september 2021