Asfaltering av Soldathemsvägen inleds 27 maj

Den 27 maj påbörjar NCC att asfaltera Soldathemsvägen på uppdrag av Uppsala kommun. Arbetet beräknas vara klart 7 juni.

Ingen parkering är tillåten på gatorna (parkeringsförbudszon gäller inom hela norra delen av Rosendal) men under denna tid kan det bli lite svårare att lasta i och ur bilen precis utanför porten. 

23 maj 2019