Avslutad utvärdering av anbud för prekvalificering till markanvisningstävling för etapp 3 Rosendal

Utvärderingen av anbud för att delta i markanvisningstävling för etapp3 Rosendal är nu avslutad. Intresset för att få vara en av de aktörer som utvecklar och förvärvar mark i Rosendal är stort.

Totalt har Uppsala kommun fått in 51 anbud. De tre aktörerna med högsta inkomna markprisanbud för varje kvarter har tagits ut för granskning. Utvärdering har skett av teamens samlade förmåga att genomföra sitt kvarter med utgångspunkt i inlämnad programförklaring, referensprojekt och företagsuppgifter.
De inlämnade markprisanbuden hålls sekretessbelagda under processen och har inte varit kända för den utvärderingsgrupp som granskat anbuden.

Läs mer om markanvisningstävling Rosendal.

De team som härmed bjuds in till att delta i markanvisningstävlingen för Rosendal etapp 3 är:

Tilldelningsområde A

Bonava Sverige AB
Lindbäcks Boende AB
NRE Sweden AB

Tilldelningsområde B

Bonava Sverige AB
Lindbäcks Boende AB
RW Bostad AB

Tilldelningsområde C

NRE Sweden AB
SHH Bostad AB
Småa AB

Tilldelningsområde D

För tilldelningsområdet inkom färre än tre accepterade anbud. Här väljer kommunen att avvakta med att anvisa tilldelningsområdet och håller det för framtida ”god tvåor” i de övriga tilldelningsområdena.

Tilldelningsområde F1

Cernera fastigheter AB
OBOS Sverige AB
Småa AB

Tilldelningsområde H1

För tilldelningsområdet inkom färre än tre accepterade anbud. Här väljer kommunen att avvakta med att anvisa tilldelningsområdet och håller det för framtida ”god tvåor” i de övriga tilldelningsområdena.

Tilldelningsområde H2

Byggvesta AB
Balder projektutveckling AB
Hemsö Fastighets AB

Tilldelningsområde I1

Cernera Fastigheter AB
RW Bostad AB
SSM fastigheter AB

Tilldelningsområde K

Friendly building
Möller & Partners
OBOS

16 december 2016