Beslut om upphandling av idrotts- och kulturlokaler i Multikvarteret

Kommunen har beslutat att genomföra en upphandling av idrotts- och kulturlokaler i Multikvarteret i Rosendal. Upphandlingen kommer ske genom förhandlat förfarande enligt lagen om offentlig upphandling (LOU).

Upphandling enligt LOU krävs när kommunen ställer krav på utformningen. Därför har tidigare markanvisning för Multikvarteret Rosendal lämnats tillbaka och detta arbete påbörjats. Kommunen kommer att hyra två idrottshallar och ett bibliotek under preliminärt 20–25 år. På fastigheten har sedan leverantören rätt att bygga hyresrätter och kommersiella lokaler i enlighet med detaljplanen och vad de presenterar i sitt anbud.

Mötesplats för alla åldrar

Med idrott, kultur och bostäder i samma kvarter skapas en samlingspunkt och mötesplats i Rosendal för Uppsalabor i alla åldrar. Det kommer vara en viktig del i utvecklingen av Rosendal och hela södra Uppsala.

Upphandling i två steg

Upphandlingen sker i två steg där kommunen först väljer ut vilka leverantörer som ska få lämna anbud och sedan väljer ut vilken leverantör som ska tilldelas kontraktet. Minst tre leverantörer ska erbjudas att lämna slutligt anbud efter att förhandlingarna är genomförda.

Ambitionen är att idrottshallarna och biblioteket ska vara klara till hösten 2024 för att kunna användas av den skola som byggs på grannfastigheten.

Läs kommunstyrelsens ärende om upphandling av idrotts- och kulturlokaler i Rosendal

14 juni 2019