Bonustorget blir park, mötesplats och parkering efter boendes önskemål

Nu är det klart vad det nya bonustorget i Rosendal ska innehålla. Efter många konstruktiva idéer från boende i området har kommunen utformat en kombinerad park, mötesplats och parkering på platsen. Området beräknas att stå klart till sommaren 2021.

Under våren 2020 deltog 514 personer i en enkät om vad en del i området som ligger i hjärtat av den första byggetappen av Rosendal skulle användas till. 82 procent av de som svarade på enkäten var boende i området. Platsen kallas för bonustorget eller lucktomten och ska anläggas av kommunen.

I enkäten berättade boende att man önskade en grön plats för vila och möten med möjlighet för vardagsmotion, tillgång till vatten och upplevelser och parkeringar. Delar av detta ska nu kommunen se till att det blir verklighet till sommaren 2021. Starten för bygget blir så fort tjälen har gått ur marken till våren.

Platsen blir i stor utsträckning inspirerad av boendes önskemål och man har tagit hänsyn till både solläge och placeringen mitt i södra Rosendal. I solläget anläggs en liten park med gångstråk och sittplatser. Träd kommer att omsluta platsen och sittplatser kommer att finnas i solläget. På delen av platsen som ligger närmast Torgny Segerstedts Allé, kommer en parkering att anläggas med plats för fyra bilar.

Platsen ska ge möjlighet att sluta in sig i ett lugn snarare än att öppna upp sig för omgivningen. Det är en plats för möten, samtal, väntan och lugn - en plats för andrum. Sittplatserna och ytor för samvaro vänder sig in mot ytan snarare än utåt. Grönskan ska gestaltas genom det skira gräset men även de lite mer inramande träden. Vegetationen ska möjliggöra avskärmning men stänger inte av helt, höjden är noga utvald för att bidra till inramningen men också bevara utsiktspunkter från platsen. Platsen ska också bidra till lugn och grönska åt de som passerar med cykel eller väljer att bara röra sig igenom den.

Just nu finns ett antal tillfälliga parkeringar på platsen, dessa kommer att tas bort i samband med att den nya platsen börjar anläggas.

Bilder nedan: Ritningar över hur bonustorget är planerat att se ut när det är klart. Här finns plats för att sitta längs ett promenadstråk och parkering med plats för fyra bilar.

Bonustorget

 

Bonustorget ritning

 

Bonustorget ritning

Så här röstade boende om platsen

Kommunen tackar varmt för all feedback som inkommit för platsen. Så här svarade 514 personer om hur de skulle vilja att platsen utvecklades.

På frågan vad boende vill kunna göra på platsen blev resultatet:

58 procent vill mötas.
55 procent vill sitta/vila.
44 procent vill äta och dricka.
39 procent vill uppleva något.
22 procent vill parkeringa.
13 procent vill sporta.
12 procent vill leka. 
12 procent vill handla.
1 procent vill bo.

Av de som deltog i enkäten var:

1 procent 1-12 år
5 procent 13-19 år
72 procent 20-45 år
17 procent 46-65 år

Kön

45 procent män
55 procent kvinnor
Boendeort (enkäten gjordes på en webbsida där fler än boende hade tillgång till enkäten)

Boendeort

(enkäten gjordes på en webbsida där fler än boende hade tillgång till enkäten)

82 proccent bor i Rosendal 
15 procent bor i en annan del av Uppsala än Rosendal
 3 procent bor inte i Uppsala 


 

 

18 november 2020