Busslinjer planeras börja gå genom Rosendal från december

Från och med december i år är tre busslinjer tänkta att gå igenom Rosendalsområdet och därmed göra det lättare att resa kollektivt till och från olika delar av Uppsala.

Bild: Buss som åker på en väg.

Under hösten bygger vi en del av den stora huvudgatan i Rosendal, Torgny Segerstedts allé, så att den ska kunna trafikeras med kollektivtrafik. Hela gatan blir dock inte klar i höst, utan byggs allt eftersom byggnaderna längs vägen blir färdiga.

Planerat att komma igång 12 december

Busstrafiken är beräknad att komma igång i området när den nya vintertidtabellen börjar gälla den 12 december. Det är de tre busslinjerna 1, 3 och 11 som kommer att utöka sin rutt och gå in i Rosendalsområdet.

- Äntligen öppnar vi upp huvudgatan i Rosendal för kollektivtrafik. Det blir en pulsåder som binder ihop Rosendal med övriga delar av Uppsala. Det kommer att underlätta vardagen för Rosendalsborna och bjuda in fler Uppsalabor till livet, parkerna och restaurangerna i stadsdelen, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande. 

20 avgångar per timme vid två hållplatser

Region Uppsala beräknar att UL kommer att kunna köra upp till 20 avgångar i timmen i Rosendal. Det innebär att det finns goda möjligheter att på kort tid ta sig till och från stadskärnan om man så önskar. Det kommer att finnas två olika hållplatser i varje riktning längs Torgny Segerstedts allé. En vid Rosendalsvägen och en vid Gerd Enequists gata.

Bild: Kartbild över busshållplatserna vid Torgny Segerstedts allé.

Även gång- och cykelbanor

Längs med Torgny Segerstedts allé kommer vi också att anlägga gång- och cykelbanor. När hela gatan är färdig, kommer dessa få en tydligare plats längs gatan.

Stort markarbete svårt att förutse

Byggandet av en så pass stor gata kan dra ut på tiden eftersom det inte går att förutse alla markförhållanden innan arbetet påbörjats. Om det skulle bli ett större markarbete än vi nu kan förutse, kommer kollektivtrafiken börja gå genom Rosendal i maj 2022.

Under hösten vet vi mer om hur tidplanen kommer att se ut för färdigställandet av Torgny Segerstedts allé.

9 juni 2021