Bygget av Torgny Segerstedts allé i Rosendal startar

Nu startar bygget av Torgny Segerstedts allé i södra Rosendal. Gatan ska bli huvudstråket genom området och där ska kollektivtrafiken gå som ska binda samman Rosendal med centrala staden.

–Arbetet är helt nödvändigt för att vi ska kunna fortsätta utveckla Rosendal som en stadsdel med ett rikt stadsliv. I förlängningen leder det till fler bostäder och fler jobb när fler företag kan etablera sig i området, säger Thomas Blomqvist, projektledare för arbetet.

Eftersom Rosendal fortfarande till stor del är ett område där det byggs både bostäder, gator och samhällsservice råder brist på parkeringsplatser. Det har lett till att parkering sker olovandes på platser som inte är avsedda för parkering. I och med de nya byggnationerna försvinner fler parkeringsplatser och byggtrafiken i området kommer att öka.

–Vi ber de boende i Södra Rosendal att visa förståelse eftersom de bor i ett utvecklingsområde. Allt arbete görs för att Rosendal ska bli ett attraktivt bostadsområde med många kvaliteter som samhällsservice, snabba transporter och gröna stråk, säger Thomas Blomqvist,

I samband med arbetena stängs vissa körfält av och cykelbanorna leds delvis om.

Arbetet ska vara klart i december

Arbetet med Torgny Segersteds allé ska vara klart i december i år. Då kommer vägen att användas för transporter till de bostadsbyggen som ska göras i området. Vägen färdigställs i sin helhet först när byggnaderna är färdigbyggda. Detta för att inte riskera skador på ytskikten under byggtiden.

24 januari 2017