Carlshage öppen - några arbeten kvarstår

Under hösten har vi tagit bort stängslet runt den södra delen av Carlshage. Parken kommer vara öppen till våren 2023 då vi behöver stänga en del av området igen för att färdigställa dammarna och stärka skyddet för grundvattnet.

Genom att öppna för hösten och vintern vill vi ge möjlighet att vistas fritt i parken fram till arbetet kan starta.Carlshage-nov-2022.jpg

17 november 2022