Dammarna i Carlshage byggs om

I vår behöver vi fortsätta arbetet med dammarna i Carlshage.

Rosendal ligger inom det yttre vattenskyddsområdet längs Uppsalaåsen. Uppsalas dricksvatten pumpas upp från åsen och vi behöver skydda grundvattnet från föroreningar. Dammarna i Carlshage är inte täta och behöver därför få ett nytt tätskikt i botten som hindrar läckage.

Dammarna kommer att byggas om mellan april och oktober. Parken närmast dammarna är under byggarbetet avstängd på grund av säkerhetsskäl. Den norra delen av parken med lekplats, gräsyta, murar och sittplatser kommer att vara öppen som vanligt.

Efter avslutat arbete har vi återigen en park att vistas i och vi säkrar att vi har rent dricksvatten i våra kranar.

6 mars 2023