Detaljplan för Rosendalsfältet har vunnit laga kraft

Beslutet om antagande av detaljplanen för Rosendalsfältet har vunnit laga kraft. Projektet går nu från planering till genomförande.

I och med att detaljplanen för Rosendalsfältet vunnit laga kraft övergår projektet från planering till genomförande. Planen omfattar 3 500 nya bostäder, skola, fyra förskolor och ger möjlighet för ett helt nytt campusområde för universitetet.

Läs mer om detaljplanen

21 mars 2016