Etapp tre är igång!

Boende i Södra Rosendal har märkt att byggnationen är igång i etapp 3 norr om Uppsalahems hus, men officiellt drog bygget igång i fredags med en spadtagsceremoni. Det blir en central del av Rosendal som byggs, med torg, kollektivtrafik och en park med vattenstråk.

Under flera år har Rosendal främst vuxit från Grindstugan i norr, men med etapp tre börjar nästa steg i utvecklingen av Södra Rosendal. Gatorna och infrastrukturen byggdes färdiga under 2019 och nu kan hus börja komma på plats.

Första huset som påbörjas i etapp 3 är alltså Wallenstams Flanören, med 161 hyresbostäder i tre huskroppar.

Den tredje etappen kommer att innehålla en rad funktioner som blir viktiga för hela stadsdelen. Här ligger Rosendals torg, som blir en ekonomisk knutpunkt med butiker och restauranger. Mellan torget och Stadsskogen ligger det så kallade multikvarteret, som ska erbjuda såväl idrottshallar för den planerade skolan, som bibliotek, lokaler och bostäder. Till etapp tre hör också ett mobilitetshus som ska stå för parkeringsplatser, men också innehålla en rad tjänster som hjälper Rosendalsborna att resa hållbart. Vid torget byggs dessutom busshållplatser och i ett senare skede kan det bli hållplats för spårväg, om ett sådant beslut tas.

Efter Wallenstams byggstart står Sveafastigheters projekt med kollektivhusföreningen Rudbeckia på tur, med byggstart i mars 2020. Preliminärt är ett flertal bostadsrättsprojekt och ett radhusprojekt med planerad byggstart nästa år och målsättningen är att även byggemenskapen Gården ska kunna komma igång inom samma period. 

2020 inleds även byggandet av Carlshage, en park som hör samman med den redan byggda Siegbahnparken och tillsammans med den knyter ihop Stadsskogen med Kronparken.

Hans Wallenstam, vd på Wallenstam, och Erik Pelling, kommunstyrelsens ordförande, gör handavtryck i betong för att högtidlighålla byggstarten. Foto: Uppsala kommun

9 december 2019