Farthindren i Rosendal

Som ni kanske har sett så har det skrivits om busstrafiken och dess utmaningar med färden genom Rosendal.

Uppsala kommun håller nu på och färdigställer Torgny Segerstedts allé och Gerd Eneqvist gata i Rosendal. Farthindren som finns där är för många tycker bussförare vid Gamla Uppsala buss.

Uppsala kommun och Region Uppsala har nu träffats och diskuterat olika förslag och möjliga åtgärder utan att göra avsteg på trafiksäkerheten för allmänheten. Kommunen har tagit fram förslag på åtgärder, där några av åtgärderna kan utföras så snart väderförutsättningarna tillåter medan andra åtgärder kräver mer förarbeten och planering.

12 april 2022