Fler och fler Rosendalsbor flyttar in

Inom kvarter E i Rosendal etapp två har Åke Sundvall tillsammans med Heba fastigheter uppfört 145 Svanenmärkta hyreslägenheter.

Första etappen med 35 lägenheter är inflyttad och i oktober är det inflyttning i ytterligare 55 lägenheter. Sista trapphusets hyresgäster har inflyttning i december.

Åke_sundvall.jpg

20 oktober 2022