Försäljning av tomt i Rosendal

Kommunstyrelsen beslutade 22 september att sälja en tomt i Rosendal till Serneke Rosendal AB. De kommer bygga cirka 200 hyresrättslägenheter med byggstart i höst och inflyttning under 2023.

Ambitionen är att få statligt investeringsstöd för att därigenom kunna hålla nere hyresnivån. Byggnaden kommer att ha hög energiprestanda, solceller på taket samt vara ansluten till bil- och cykelpool.

Det blev också ett beslut om markanvisningsavtal till en ekonomisk förening som är helägd av Serneke. Här planeras det för att bygga 54 bostadsrätter som blir klara 2024.

23 september 2021