Första spadtag för Rosendal multihus

Under onsdagen togs det första spadtaget för Rosendal multihus. Multihuset blir en ny mötesplats och ett nav för en bredd av verksamheter inom idrott, kultur och musik. Enligt plan ska huset stå klart hösten 2024.

MicrosoftTeams-image (3).png

Uppsala kommun har ett stort behov av fler lokaler för olika idrotter och andra fritidsaktiviteter. I Rosendal multihus samlas nu idrottshall, bibliotek och kulturskola i en och samma byggnad. Under onsdagen togs det första spadtaget för huset.

Idrottshallen kommer bestå av två hallar, varav en är fullstor med plats för 150 åskådare. För skolans behov kan den delas upp så att tre klasser kan ha undervisning samtidigt. Multihuset får även en hörsal för 100 personer som kan användas av till exempel kulturskolan vid uppträdanden, bibliotekets barngrupper eller olika möten. Taket täcks med sedum för att minska belastningen på dagvattensystemet och även för att det kommer smälta in fint i omgivningarna. Multihuset kommer även förses med konst, bland annat smyckas delar av fasaden med designat kakel. Höga krav på hållbarhet präglar bygget av multihuset som ska certifieras enligt miljöbyggnad Silver.

Multihuset kommer att ligga i anslutning till det framtida Rosendals torg och en den nya skolan.Multihus_mindre_.jpg

Se fler visionsbilder på multihuset

9 november 2022