Gatorna växer fram

Utvecklingen av norra Rosendal fortsätter som planerat. Just nu restaurerar vi stigarna i Kronparken och bygger en ny gång- och cykelväg från Stadsskogen till Dag Hammarskjölds väg.

Det pågår ett stort entreprenadarbeten för att bygga ut gatorna i det blivande bostadsområdet runt omkring Grindstugan. Första delen arbetet beräknas vara klart 30 juli 2017. Några av gatorna kommer att vara färdiga att använda redan i januari 2017.

Från och med nu och fram till och med sommaren 2017 kommer det vara omfattande anläggningsarbeten i området kring Grindstugan. Schaktning och sprängning och byggtransporter för gatu- och ledningsbyggnad kommer vara omfattande i området. Den 30 maj började förberedelserna för nästa etapp, att anlägga en gata och dra ledningar för vatten och avlopp. Under vecka 24 (13 juni) drar arbetet sedan igång med schakt- och sprängningsarbeten.

16 juni 2016