Gatuarbeten i Södra Rosendal

Gatuarbeten pågår i Rosendal fram till våren hösten 2019. Bland annat trottoarer och planteringar byggs färdiga.

Nu byggs allmän plats i Södra Rosendal med gatubeläggning, trottoarer och planteringar. Arbetet utförs av entreprenören SH bygg på kommunens uppdrag. Detta sista skede i kommunens arbete med södra delen av Rosendal området inleddes i augusti 2018 och beräknas vara färdigt i oktober 2019. Arbetet är uppdelat i elva deletapper. 

18 september 2018