Inflytt i Alive där unga får mer möjligheter

Lägre hyra och utlottning av förstahandskontrakt. Det ingår i ett nytt koncept som provas i projektet Alive i Rosendal. Aktörerna bakom hoppas bidra till en positiv förändring på bostadsmarknaden.

alive_low.jpgAlive ligger i västra Rosendal och består av tre hus som omfamnas av grönska, både från Carlshage, Stadsskogen och den gröna bostadsgården. Totalt har projektet 162 hyreslägenheter som står klara för inflytt. Husen är byggda i trä, har solceller på taken, och innovativ teknik för återanvändning av spillvatten för att optimera energianvändningen. Här finns även både bil- och cykelpool, och en cykelverkstad för egen reparation och underhåll av sin cykel.

Projektet är unikt i Uppsala på flera sätt. Dels genom att erbjuda 25–30 procent lägre hyror och sänkt inkomstkrav, dels att hyreskontrakten lottas ut till de sökande. Med det vill aktören SBB och Alive Bostad ge unga en bättre möjlighet att komma in på bostadsmarknaden och även att alla ska få samma möjlighet till ett kontrakt oavsett kötid.

– Många unga har svårt att få bostad idag. Vi vill nå många nya och fler grupper hos de unga. Det gynnar också samhället som helhet. Därför är Alive-konceptet viktigt tycker vi och framför allt att försöka påverka andra i fastighetsmarknaden att tänka nytt, säger Fredrik Wallman, vd Alive Bostad.

–Med det här projektet visar vi att det går att åstadkomma lägre hyror utan att för den delen kompromissa med klimatkrav, husen är byggda i trä och förbrukar ungefär hälften av energin jämfört med byggreglerna, säger Pär Ridderstolpe, projektledare för Rosendalsprojektet i Uppsala kommun.

För att bidra till förändring samarbetar Alive även med Uppsala universitet för forskning om hur konceptet bidrar till en bättre framtid för unga.

7 mars 2023