Kinesiskt intresse för Rosendals ekotänk

Idag besökte en delegation från Guangzhou Rosendal för att få veta mer om arbetet med ekosystemtjänster och skog i planeringen av området.

Det är många som är intresserade av Rosendal och det tas emot många studiebesök varje år. Oftast är det andra svenska kommuner eller organisationer som vill komma och höra mer om hur området planeras, hur organisationen fungerar, hur parkering och transport löses eller hur parker konstrueras.

Det senaste besöket var dock mer långväga. En delegation från skogs- och trädgårdsförvaltningen i Guangzhou i Kina kom på besök för att höra om hur Rosendalsprojektet arbetar med ekosystemtjänster, dvs. hur vi tar till vara på och värdesätter allt det som naturen och kringmiljön bidrar med i städerna.

– Våra grönblå dagvattensystem väckte ett stort intresse och de är också något vi är väldigt stolta över, säger Thomas Blomqvist, landskapsarkitekt och projektledare i Rosendalsprojektet. Vi har ett uttalat uppdrag att använda nya lösningar och sikta högt, så det är naturligt att vi får en del uppmärksamhet.

I Rosendal ses regnvatten som en resurs, inte som ett problem att lösa. Målet är att i mesta mån ta hand om vattnet på plats, både i parker, skogsområden och i dagvattenbäddarna. På så sätt bidrar man till att lösa ett problem som finns i alla städer i hela världen: Stora hårdgjorda ytor skapar okontrollerbara, oregelbundna vattenflöden som för med sig föroreningar och överbelastar dagvattensystemen.

Gästerna från Kina bjöds på promenad mellan Kronparkens flerhundraåriga tallar och lämnade Rosendal nöjda.  

– Erfarenhetsutbyte är alltid viktigt. Har vi en utmaning i Uppsala med våra 200 000 invånare, så har de mångdubbelt av samma vara i Guangzhou med 20 miljoner invånare. Jag hoppas att vi kunde inspirera på något sätt, kanske till att tänka på miljöfrågorna i ett tidigt stadium. Det lönar sig i längden.

Här kan du läsa en intervju med Thomas Blomqvist om de grönblå dagvattensystemen som förutom i Rosendal kommer att finnas i Östra Sala backe och Ulleråker.

4 juni 2018