Klimatpositiv stadsdel - nu börjar utvecklingen

Rosendal har uppmärksammats för sina nyskapande metoder med fokus på hållbarhet. Nu påbörjar vi planeringen av den fjärde etappen, där ambitionen höjs ytterligare och stadsdelen ska bli klimatpositiv.

masma57388_900.jpg

Uppsala kommun är en del av ett nationellt klimatledarprogram för att ytterligare driva på utvecklingen mot ett fossilfritt samhälle. Som resultat av det samarbetet inleds nu satsningen på att Rosendals fjärde etapp ska bli en klimatpositiv stadsdel och därmed binda mer kol än vi släpper ut. Det kommer att påverka allt i byggprocessen, inte minst design, konstruktion och utomhusmiljöer.

Några exempel på åtgärder som pressar ner utsläppsnivåerna kan vara:

  • Återbruk av material.
  • Trä som alternativ till betong.
  • Solceller för lokal energiproduktion.
  • Växtbäddar som binder kol i marken.
  • Delade mobilitetstjänster som exempelvis cykelpooler.

Det kan också vara helt nya lösningar eftersom kommunen vill ha fokus på innovationer när etappen byggs. 

Nu får byggaktörer som är intresserade av att bygga i etapp fyra lämna in förslag till kommunen på bostäder de vill bygga. Efter det väljer kommunen ut de som bäst kan förverkliga visionen för projektet och utveckla nya kvarter med minimal klimatpåverkan. De aktörerna får ensamrätt att förhandla om köp av marken, något som kallas markanvisning.

Byggstart kan bli 2025.karta_etapp4.JPG

Bild: Etapp fyra ligger mellan Siegbahnsparken och Elsa Eschelssons park. 

24 april 2023