Kommunen sanerar skjutbanan i Rosendal

Rosendal ligger i ett tidigare militärt övningsområde och det har visat sig nödvändigt att sanera marken kring Grindstugan i Norra Rosendal där det tidigare låg en skjutvall. Framförallt är det bly från gevärskulor som måste tas bort.

Området där Rosendal ligger användes som militärt övningsfält ända in på 1980-talet. I och med att området förvandlas till en stadsdel med bostäder, samhällsservice, grönområden och gator behöver marken vid den gamla skjutbanan saneras från föroreningar, fram för allt bly.

Saneringen går till så att skjutvallen delas in i ett rutnät och jordmaterialet siktas för att mekaniskt separera kulorna från jorden. Kontrollprover ska tas från de siktade jordmassorna och den borttagna skjutvallen. Om föroreningsnivåerna överstiger Naturvårdsverkets riktvärden ska ytterligare åtgärder vidtas för att säkerställa att halterna av föroreningar är på acceptabla nivåer i den jord som finns kvar på platsen.

Beräknas vara klart till våren 

Saneringen har inletts och beräknas bli klar under våren. I norra Rosendal ska cirka 3 000 lägenheter byggas.

24 januari 2017