Kommunen satsar på en ny aktivitetspark i Rosendal

En första etapp av parken börjar byggas hösten 2015 och det ska bland annat bli gungor och studsmattor för barnen. Parken ska vara klar i sin helhet om några år.

Förslag till ny park i Rosendal

Mark- och exploateringsutskottet fattade i april beslut om att investera 20 miljoner för att skapa aktivitetsparken i Rosendal. I takt med att allt fler bostäder byggs och Uppsala växer i de södra delarna ökar behovet av fina parker och lekplatser. Därför planerar Uppsala kommun att bygga en stor aktivitetspark i Rosendal, intill tennisarenan vid Vårdsätravägen.

Stadsdelsparken ska vara en plats som främjar idrott, hälsa och umgänge. När den är klar i sin helhet kommer stora sport- och aktivitetsytor för både ungdomar och vuxna att varvas med grönska och lek för de yngre. Uppsalabor i alla åldrar ska kunna träna och umgås sida vid sida.

För att de som bor i området redan nu ska ha en plats för lek och umgänge ska en del av parken byggas 2015/2016. I år byggs en större sandlåda för de mindre barnen med sittplatser runt omkring, gungor, studsmattor och klätterställning för de större barnen. Det ska även finnas bänkbord för de som vill fika eller äta matsäck.

Byggstart för den här etappen är beräknad till hösten 2015 och den ska stå klar blir till sommaren 2016.

Parken i Rosendal har ännu inte namngivits. Namngivningsnämnden kommer att ta upp ärendet vid sitt sammanträde 21 september.

16 augusti 2015