Markförsäljning till OOF - byggstart snart

Måndagen den 19 augusti beslutades att OOF köper sin anvisade mark i etapp 2. Det innebär att ännu ett bygge går igång inom kort. Markförsäljningen är den första Uppsala kommun gör för bostadsrätter på två år.

OOF Bostad AB har köpt mark för att bygga 87 bostadslägenheter och en lokal för centrumändamål i Rosendal (Kåbo 64:2). Projektet innehåller ettor, tvåor och treor mellan 30-99 kvadratmeter och byggs inne i Rosendals etapp två, granne med Siegbahnparken.

OOF:s projekt bär namnet Prefektgatan 8 och har till viss del stöpts om sedan den ursprungliga, bland annat genom att nya entreprenörer har upphandlats, vilket ledde till att priserna för bostäderna kunde sänkas.

OOF har arbetat mycket med byggnadens energiförbrukning och energiberäkningen visar i dagsläget en årlig energiförbrukning om 50 kWh/år. I steget mot att få mer klimatsmarta hem är energiförbrukningen en nyckelfråga och solceller kommer att installeras på taket. Dessutom kommer varje hushålls energi- och varmvattenförbrukning att synliggöras genom IMD-mätning (individuell mätning och debitering).

Du kan läsa mer om OOF:s hus Prefektgatan 8 på projektets webbsida.

22 augusti 2019