Sveafastigheter bygger hyresrätter i Rosendal

Uppsala kommun säljer tomtmark i Rosendals etapp 2 till Sveafastigheter, det beslutade kommunens Mark- och exploateringsutskott i förra veckan. Det blir företagets första projekt i Rosendal och kommer att komplettera utbudet i området med 58 lägenheter till lägre priser.

Sveafastigheters projekt Svanen är skapat som ett komplement till de lite dyrare delarna av Rosendals bostadsbestånd. Sveafastigheter fick markanvisning med villkoret att bostäderna ska vara prisrimliga.

– Uppsala behöver fler bostäder som fler har råd att bo i. Därför är jag glad över att vi nu kommer att få över 50 nya hyresrätter till rimligare hyror på plats i Rosendal, säger Erik Pelling (S), ordförande i mark- och exploateringsutskottet i Uppsala kommun. 

Projektet lever som alla i Rosendal upp till högt ställda villkor och förutsättningar som rör hållbarhet i energiförbrukning. Svanen certifieras som miljöbyggnad silver enligt Miljöbyggnad 3.0 och får en kombination av 132 kvm solceller och bergvärme som säkerställer en energianvändning på under 44,8 kWh/kvm. På gården byggs växthus och en gemensam takterrass med odlingskärl förlänger gården.

Projektet innehåller förutom bostäder även en lokal på 80 kvm för en mindre verksamhet. Byggstarten är planerad till den 21 oktober. 

8 oktober 2019