Mobilitetshuset Brandmästaren i Rosendal

Vid årsskiftet startar bygget av mobilitetshuset Brandmästaren invid brandstationen i Rosendal. Det blir Uppsalas största mobilitetsanläggning med nära 600 p-platser. Om allt går enligt planen kan Brandmästaren öppna vid årsskiftet 2023/2024.

Kommunägda Uppsala parkering har under hösten 2021 gett Skanska i uppdrag att uppföra mobilitetshuset Brandmästaren invid den befintliga brandstationen i Rosendal. Fastigheten blir med sina åtta våningar och 588 p-platser, varav minst 120 laddplatser för elbilar, Uppsalas största parkerings- och mobilitetsanläggning.

Brandmästaren öppnar årsskiftet 2023/2024

Bygget startar vid årsskiftet 2021/2022 och om allt går enligt planen kan Brandmästaren tas i bruk runt årsskiftet 2023/2024.

– Brandmästaren blir Uppsalas kommuns första verkliga mobilitetshus. En multifunktionell byggnad som inte bara ger ett välbehövligt tillskott av parkeringsplatser i Rosendal, utan också blir något av en knutpunkt för de boende i området, säger Gustav Törnquist, Uppsala parkerings bygg- och fastighetschef.

Hyrplatser, korttidsparkering och plats för bilpooler

Husets parkeringsdel får både hyrplatser och korttidsparkering, samt sektioner för bilpooler och motorcykelparkering. Upp till 30 bilpooler kan inom kort finnas i anläggningen. Gatuplanet har cirka 1000 kvadratmeter ytor avsedda för service- och mobilitetstjänster, så som till exempel paketutlämning, boxhantering, cykelverkstad, café eller restaurangverksamhet. Det ska bidra till att skapa en levande och trygg miljö i och kring mobilitetshuset även under kvällstid.

Gröna lösningar för minskat klimatavtryck

På fastighetens tak kommer en solcellsanläggning om cirka 250 kilowatt att byggas. Utöver solcellerna, kommer takytan även att bestå av sedumtak och viss växlighet för att fördröja dagvatten. 

Mer information

Vill du veta mer om projektet är du välkommen att kontakta Gustav Törnquist, bygg- och fastighetschef.  

Telefon: 0187274483
E-post: gustav.tornquist@uppsalaparkering.se

Se mer information om projektet på uppsalaparkering.se

16 december 2021