Mobilitetshuset Brandmästaren i Rosendal

Vid årsskiftet startar bygget av mobilitetshuset Brandmästaren invid brandstationen i Rosendal. Det blir Uppsalas största mobilitetsanläggning med drygt 580 p-platser. Om allt går enligt planen kan Brandmästaren öppna vid årsskiftet 2024/2025.

Kommunägda Uppsala parkering gav under hösten 2021 Skanska i uppdrag att uppföra mobilitetshuset Brandmästaren invid den befintliga brandstationen i Rosendal. Fastigheten blir med sina åtta våningar och drygt 580 p-platser, varav 119 laddplatser för elbilar, Uppsalas största parkerings- och mobilitetsanläggning.

Brandmästaren öppnar årsskiftet 2024/2025

Bygget startade vid årsskiftet 2021/2022 och om allt går enligt planen kan Brandmästaren öppnas kring årsskiftet 2024/2025.

– Brandmästaren blir Uppsalas kommuns första verkliga mobilitetshus. En multifunktionell byggnad som inte bara ger ett välbehövligt tillskott av parkeringsplatser i Rosendal, utan också blir något av en knutpunkt för de boende i området, säger Gustav Törnquist, Uppsala parkerings bygg- och fastighetschef.

Hyrplatser, korttidsparkering och plats för bilpooler

Husets parkeringsdel får både hyrplatser och korttidsparkering, samt sektioner för bilpooler och motorcykelparkering. Upp till 30 platser för bilpoolsbilar kan finnas i anläggningen. Gatuplanet har cirka 1000 kvadratmeter ytor avsedda för service- och mobilitetstjänster som ska bidra till att skapa en levande och trygg miljö i och kring mobilitetshuset även under kvällstid.

Gröna lösningar för minskat klimatavtryck

På fastighetens tak kommer en solcellsanläggning om cirka 160 kilowatt att byggas. Utöver solcellerna kommer takytan även att bestå av sedumtak och viss växlighet för att fördröja dagvatten. Anläggningen kompletteras med batteriutrustning som möjliggör energilagring från solcellerna. 

Mer information

Vill du veta mer om projektet är du välkommen att kontakta Gustav Törnquist, bygg- och fastighetschef.  

Telefon: 0187274483
E-post: gustav.tornquist@uppsalaparkering.se

Se mer information om projektet på uppsalaparkering.se

16 december 2021