Nu färdigställer vi gator i norra Rosendal

Arbetet med att färdigställa gator i norra Rosendal är i gång. Det handlar om gator som haft tillfällig asfalt under tiden husen byggts. Vårt arbete nu innebär att vi gör färdigt gatubeläggningen och anpassar den till entréer till husen, sätter upp belysning, skyltar och planterar buskar och träd.

Vissa arbetsmoment innebär avstängningar som påverkar framkomligheten. Men det kommer alltid att finnas alternativa vägar att ta sig fram.

Gator vi färdigställer 2023

Arbetet 2023 sker på gatorna:

  • Docentgatan
  • Amanuensgatan, mellan Docentgatan och Betty Petterssons gata
  • Soldathemsvägen, mellan Docentgatan och Betty Petterssons gata
  • Betty Petterssons gata, mellan Prefektgatan och Amanuensgatan
  • Prefektgatan.

Arbetet har sommaruppehåll vecka 28 till och med 31. Därefter fortsätter arbetet från 7 augusti och kommer genomföras etappvis året ut.

Gator vi färdigställer 2024

Under år 2024 fortsätter arbetena på:

  • Kansliskrivargatan
  • Soldathemsvägen, mellan Kansliskrivargatan och Betty Petterssons gata
  • Grindstugegatan
  • Dekangatan
  • Gerd Enequists gata.

6368-27_webb.jpg

Bild: När gatorna färdigställs får de ny beläggning, belysning och planteringar. På bilden syns en del av Amanuensgatan som redan färdigställts. 

Rosendal_2023.JPG

Gatorna som färdigställs 2023.

28 juni 2023