Rosendal får idrottshall, kulturskola och bibliotek med trygghetsfokus

Ett medborgarhus ska byggas vid Rosendals torg i Uppsala. Här kommer det finnas plats för en ny idrottshall, bibliotek och lokaler för kulturskola. Det är Uppsala kommun sport- och rekreationsfastigheter som blir byggherre i projektet. Medborgarhuset beräknas stå klart hösten 2024.

Medborgarhuset i Rosendal, Illustration Sweco

Uppsala kommun har behov av fler lokaler att utöva olika idrotter och andra fritidsaktiviteter i. För att fylla det behovet har mark- och exploateringsutskottet i Uppsala kommun godkänt markanvisningsavtalet med Uppsala kommun sport- och rekreationsfastigheter AB (Sportfastigheter). Avtalet innebär att Sportfastigheter kommer att bygga en idrottshall, lokaler för kulturskola och bibliotek med anslutande hörsal. Allt ska få plats i samma byggnad och bildar på så vis ett medborgarhus. Eller "multikvarter" som det också kallats under planeringsfasen.

Byggnaden uppförs vid Rosendals torg, på en del av fastigheten Kåbo 74:1. Den andra delen av fastigheten har tidigare markanvisats till fastighetsutvecklingsbolaget Serneke som planerar att bygga bostads- och hyresrätter här.

– Det här blir ytterligare ett häftigt tillskott i Rosendal och ett nav i stadsdelen. Det kommer att bli en plats för rosendalsborna att mötas och låna böcker, för bostadsrättsföreningar att ha sina årsmöten och för barnens aktiviteter, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

Idrottshallen kommer att bestå av två hallar, varav en är fullstor med plats för 150 åskådare. Byggstarten är planerad till hösten 2022 och beräknas stå klar hösten 2024, samtidigt som Rosendals skola tas i bruk.

– När vi utvecklar en helt ny stadsdel har vi chansen att göra rätt från början. Med hyresrätter, bostadsrätter och medborgarhus i samma fastighet får vi en bra blandad miljö med trygghetsfokus redan från början, säger Erik Pelling.

Hur byggnaden kommer att se ut och byggas har tagits fram i samverkan med Serneke. Fokus har varit att få till lokaler som fungerar effektivt och kan användas till många olika aktiviteter. Utformningen av byggnaden kommer att ha en stark karaktär mot Rosendals torg.

Stort fokus på trygghet

Byggnaden är tänkt att vara ett nav för många olika målgrupper med vuxna i lokalerna under alla öppettider för ökad trygghet. Lokalerna kommer att ha delvis genomsiktliga partier i till exempel glas och det kommer att finnas möjlighet för olika flöden av människor genom lokalerna.

 

Medborgarhuset i Rosendal, Illustration Sweco Medborgarhuset i Rosendal, Illustration Sweco
Medborgarhuset i Rosendal, Illustration Sweco Medborgarhuset i Rosendal, Illustration Sweco
Medborgarhuset i Rosendal, Illustration Sweco Medborgarhuset i Rosendal, Illustration Sweco
12 februari 2021