Nya passager genom Rosendals Etapp 2

Den 25 september öppnades nya vägar genom området för passage till Skandias projekt Woodhouse Rosendal. Etapp 2 blev därmed lite enklare att passera igenom.

I december tas skalskyddet runt etapp 2 bort helt, då blir tillgängligheten större. 

7 oktober 2019