Olika boendeformer i Rosendal ”Många vill bo på nya sätt.”

Byggemenskaper, kollektivhus och råa betonglägenheter. Att skapa förutsättningar för nya och innovativa boendekoncept har länge varit en medveten satsning i Rosendal. Nu har flera spännande projekt tagit form och erbjuder därmed helt nya sätt att bo.

Ett av Rosendals mest kända exempel på en innovativ boendeform är projektet RAW, som är Sveriges första råa lägenhetshus. Här har det byggts 50 lägenheter i öppen planlösning med väggar och tak i exponerad betong. Den som köpte lägenheten fick sedan själv fritt utforma planlösningen och interiören efter tycke och smak. Projektet nominerades till Bostadspriset 2023, som delas ut av Centrum för boendets arkitektur vid Chalmers.

RAW Rosendal_skärm_Johan Eldrot-34.jpgRAW i Rosendal. Foto: Johan Eldrot. 

I Rosendal finns också en för Uppsala ny upplåtelseform genom projektet Docenten av SKB, med Uppsalas första kooperativa hyresrätter. Kooperativa hyresrätter är en slags blandform av hyresrätt och bostadsrätt där man blir medlem i en kooperativ hyresrättsförening och betalar en insats för sin lägenhet när man flyttar in.

Andra projekt som breddar utbudet i Rosendal är kollektivhuset Rudbeckia och byggemenskapen Gården. En byggemenskap är när en grupp privatpersoner själva engagerar sig för att planera, bygga och senare använda byggnaden utan en fastighetsutvecklare.

– Det intressanta med båda dessa projekt är att de byggt in mycket gemensamma sociala ytor vilket kan vara viktiga komponenter för den sociala sammanhållningen och att minska ofrivillig ensamhet, säger Elin Blume, bostadsstrateg på Uppsala kommun.

Ytterligare ett unikt koncept är Alive, som genom 25–30 procent lägre hyror och utlottning av hyreskontrakt vill ge unga bättre möjlighet att komma in på bostadsmarknaden.

Det är ingen slump att de innovativa boendeformerna dyker upp just i Rosendal. För kommunens del är innovation ett ledord i Rosendalsprojektet och variation bland bostäderna del av ett målinriktat arbete.

Uppsala kommun har även övergripande politiska mål för bostadsförsörjningen som bland annat lyfter behovet av ett varierat utbud av bostäder som passar olika hushåll.

– Det innebär att få en ökad blandning av exempelvis upplåtelseformer, bostadsstorlekar, hustyper, men även boendeformer. Den som vill ska kunna bo kvar i sin stadsdel oavsett om livssituationen förändras, och vi kan ha olika hushållskonstellationer under olika skeden i livet, behov som behöver mötas. Vi vill även få till en blandning av hushåll så att man möts i sitt grannskap, säger Elin Blume.

I Rosendal är nytänkande viktigt och därmed har inte bara olika upplåtelseformer dykt upp utan även mer nya koncept inom dessa. En av kommunens ambitioner med bostadsförsörjningsprogrammet är att försöka tillföra det som saknas på en plats.

–Rosendal har många små ettor jämfört med övriga Uppsala. Och så kanske det ska vara med tanke på läget nära universiteten till exempel. Men vad händer om man vill bo kvar? Hur kan vi tillföra större lägenheter? Här planeras nu till exempel radhus, vilket är ett sätt att tillföra något nytt.

Elin märker i sitt arbete att efterfrågan på de nya boendekoncepten finns.

–Ett tecken på att vi skapat något bra i Rosendal är att många faktiskt vill bo på andra sätt än de traditionella. Då har vi verkligen lyckats med att skapa något värdefullt här tycker jag.

Fördjupning

Bostad för alla - Program för bostadsförsörjningen

Elin_Blume-22_liggande.jpgElin Blume, bostadsstrateg på Uppsala kommun.

 

16 november 2023