Parkering i Rosendal - så planerar kommunen

Tillfällig parkering längs Torgny Segerstedts allé utgår

När Torgny Segersteds allé byggs färdigt kommer den tillfälliga parkeringen längs gatan inte att finnas kvar. Parkeringen har löst tillfälliga behov i Rosendal, men blir inte kvar när trottoarer och cykelbanor byggs.  

Orsakerna är två: Att parkera på tvären mot gatan är trafikfarligt eftersom den som lämnar sin plats backar rakt ut i trafiken. Den viktigaste orsaken är dock att ytan behövs för annan trafik, det vill säga cykelbana, gångbana och i framtiden kollektivtrafik.

Tillfällig parkering på ny plats

Byggstart för mobilitetshuset Brandmästaren vid brandstationen är preliminärt år 2020 och byggtiden cirka två år. Det innebär att parkeringshus för allmänheten dröjer. 

För de tillfälliga behoven iordningställer Uppsala kommun parkeringsplatser längs The Svedbergs gata och bakom brandstationen. Dessa två ytor beräknas tillsammans ge mellan 80 och 90 platser. Parkeringen blir avgiftsbelagd och ska kunna tas i bruk i juni 2019.

Tillgängliga platser finns att hyra i området

Varje byggaktör är skyldig att säkerställa att det finns tillräckligt med parkering för de boende i respektive hus. Om det inte har skett någonstans är det mycket svårt för kommunen att lösa parkeringsproblemen i efterhand, eftersom hela Rosendal är detaljplanerat och marken vikt för andra ändamål. 

I Södra Rosendal finns det tillgänglig parkering inomhus som kan utnyttjas bättre. För den som behöver garanterad tillgång till en parkeringsplats är rekommendationen att försöka hyra en plats i något av dem. I december 2018 fanns 73 tillgängliga platser.

Både Wallenstam och Byggvesta hyr ut parkeringsplatser till boende utanför de egna husen. Information om hur du kontaktar dem kommer inom kort på denna webbsida

21 maj 2019