Rosendal först ut med återbruk av byggmaterial

Rosendalsbor kan vara stolta över ytterligare en satsning där Rosendal ligger i framkant i hållbarhetsarbetet. Nu ska mer byggmaterial tas till vara genom återbruk, för att minska klimatpåverkan i byggprojekten.

Den nya satsningen bidrar till att överblivet byggmaterial från bland annat Rosendals byggen kan tas om hand, sparas och användas i andra projekt eller hem. Det sker genom Uppsala kommuns Bygglogistikcenter där byggherrarna redan är anslutna för att minska antalet transporter i Uppsala. Materialet som tas om hand, till exempel fönster, dörrar och isolering, kommer sen att säljas vidare i en återbruksbutik där både privatpersoner och byggföretag kan handla.

Den 6 mars invigdes en container där byggaköterna i Rosendal kan lämna in material till återbruk.

Rosendal-event.jpg

7 mars 2023