Rosendals senaste park har smygöppnat

Den norra delen av Carlshage är nu öppen, även fast inte hela parken är färdigställd.

Nu är den norra delen av Carlshage öppen, även fast inte hela parken är färdigställd. Där finns stora gräsytor och sittplatser i soligt söderläge. Konsten är på plats och en lekplats för lite mindre barn finns nära Stadsskogen.

Den södra delen av Carlshage är fortfarande en byggarbetsplats och i den finns de dammar som ska bidra till reningen av dagvattnet i Rosendal. Dammarna är inte helt färdigställda och skyddsåtgärderna för grundvattnet ska kompletteras innan parken kan öppnas för promenadsugna rosendalsbor och andra besökare.

Carlshage är tillsammans med Siegbahnsparken en del av parkstråket mellan naturreservaten Kronparken och Stadsskogen.

29 mars 2022