Rosendals skola står klar 2024

Nu pågår upphandling av entreprenör för skolan, vilket beräknas vara klart i början av mars 2022. När det är klart påbörjas bygget av skolan som planeras att stå klar sommaren 2024.

Just nu pågår upphandling av entreprenör för Rosendals skola. Skolfastigheter räknar med att en entreprenör för skolan är klar i början av mars 2022. I slutet av mars 2022 påbörjas etableringsarbeten, såsom uppställning av till exempel byggbodar. Efter det påbörjas grundläggningsarbeten, vilket bland annat innebär pålning. Skolan är planerad att stå klar till semestern 2024.

Skola för 750 elever

I september 2021 godkände kommunen bygglovet för Rosendals skola som kommer att ligga på Arne Tiselius gata 39, i västra delarna av Rosendal. Skolan byggs för 750 elever från förskoleklass till nian och kommer även att ha lokaler för tillagningskök och fritids.

Allaktivitetsplats vid skolan

Precis intill skolan ligger stadsskogen, och söder om skolan ska en allaktivitetsplats anläggas. Allaktivitetsplatsen kommer att ha bollsportsytor, löparbana, längdhoppsgrop och en större gräsyta för spontanidrott. Tanken är att skolans elever ska ha tillgång till ytan under raster och idrottslektioner.

16 december 2021