Rosendalsåret 2022 och planer för 2023

Parker som öppnat, byggstarter för bostäder, multihus, skola och nya Rosendalsbor som flyttat in. 2022 närmar sig sitt slut och 2023 knackar på dörren. Vi summerar Rosendalsåret som gått och gör en utblick mot nästa år.

Rosendal har fortsatt att växa under 2022.

Byggstarter

I etapp 3 har Cernera börjat bygga Linnea Garden, ett projekt med 49 bostadsrätter och två exklusiva townhouses som kronjuvelerna i föreningen. Brf Rosendals Trädgård hade byggstart för 94 lägenheter med grönskande balkonger, innergård och gemensam takterrass. I projektet finns lägenheter som säljs med boköpmodellen OBOS Deläga. I etapp 5 började Akademiska hus bygga 170 nya student- och forskarbostäder. Det har även varit byggstart för en ny skolan och för Rosendal multihus. Multihuset blir en ny mötesplats som ska samla idrott, bibliotek och kulturskola under ett och samma tak.

Parker

Under året har även två av Rosendals parker öppnat. Elsa Eschelssons park blev klar och invigdes med tal, fika, dansuppvisning och rundvandring i området. Vi har även öppnat Carlshage. En park med ett långsträckt dagvattenstråk, bryggor, sittplatser och ytor för bollspel och aktiviteter. Carlshage fick besök av konstprojekt RUSMUS under året, ett konstprojekt där en konstnär gjorde konstnärliga undersökningar i det offentliga rummet.

Öppet hus

Under Öppet hus fick vi träffa många av er som bor i Rosendal. Det gav spännande möten och samtal som vi tagit med oss. Även den boendeenkät vi genomfört har gett oss viktigt underlag i vårt arbete med stadsutveckling.

Inflyttar

Samtidigt som nya projekt startar blir andra klara för inflytt. Fler och fler Rosendalsbor har fått nycklarna till sina nya hem 2022. I etapp 2 har Åke Sundvall tillsammans med Heba fastigheter uppfört 145 Svanenmärkta hyreslägenheter som haft inflyttning under året.

…hur ser planerna ut för 2023?

För 2023 har vi flera spännande aktiviteter. I etapp 2 kommer de sista bostäderna bli färdiga och vi kan äntligen bygga färdigt gatorna. I etapp 3 så kommer vi att säkerställa grundvattenskyddet i Carlshage, vilket kommer att utföras under vår/sommar. För Rosendals torg ska en arkitekttävling hitta en spännande utformning av torget. I etapp 2 blir det inflyttning i Åke Sundvalls projekt Verket, JMs projekt Kvadratum och Skanskas projekt Rosendals Port. Det blir även inflyttning i etapp 3 när Alive-projektet intill stadsskogen blir färdigt. Mot slutet av året påbörjas inflyttning i Lansas projekt intill Rosendals torg.

Som vi alla känner av befinner vi oss i en lågkonjunktur och det påverkar även de företag som planerar för bostadsbyggande i Rosendal. Vi har ett antal projekt i etapp 3 som har en planerad byggstart under 2023. Vi vet att starttiderna kommer att påverkas, men inte hur mycket.
I etapp 4 kommer arbete att fortsätta för att åstadkomma en klimatpositiv stadsdel. Under året kommer vi söka byggaktörer som delar vår målsättning och vill arbeta föra att nå målet tillsammans med oss.

22 december 2022