Rosendalstorg – resultatet från medborgardialogen

Ett framtida tillskott till stadsdelen är stadsdelstorget, Rosendals torg. Inför dess byggstart 2025 samlas idéer in från de boende i och omkring Rosendal hur de vill att platsen ska utvecklas.

Den digitala dialogen var öppen under 9 maj–23 maj 2022. Under Rosendalsdagarna hölls även en fysisk dialog där boende och besökare kunde diskutera vad de tycker och kunde  då fylla i en utskriven version av dialogen.

Se resultatet av medborgardialogen.

21 juni 2022