Siegbahnsparken nominerad till nationellt pris

Det riktas nationellt strålkastarljus mot Uppsala och Siegbahnsparken. Rosendalsparken är en av tre platser i landet som är nominerade till Landmärket 2022, Sveriges Arkitekters pris för bästa landskapsarkitektur.

6.jpg

Siegbahnsparken i Rosendal byggdes 2019 i samband med att de första bostäderna i Rosendal blev klara. Idag har parken en viktig funktion både för människor och djur som bor här. Siegbahnsparken och Carlshage bildar tillsammans en stadsdelspark i Rosendal som både bevarar och utvecklar biologiska värden. Stråket fungerar som en viktig spridningskorridor för djurlivet mellan Stadsskogen och Kronparken.

Här finns flera olika naturtyper - sandmiljöer, tallskog och öppen gräsmark. Sandmiljöer är särskilt ovanliga och skyddsvärda och kommunen har även skapat nya sandmiljöer för solitärbin här. I parken finns även lekplatser och ytor för både aktivitet och vila.

Se film från parken

Siegbahnsparken är ritad av Karavan Landskapsarkitekter på uppdrag av Uppsala kommun. I filmen berättar två personen om hur visionen för parken blev verklighet.

Juryns motivering

"Med vackra och distinkta tillägg är Siegbahnsparken väldisponerad och effektfull. För det nya bostadsområdet Rosendal blir språnget kort från bostad till inbjudande grönska. Platsen är skickligt inflätad i befintlig natur och bjuder användarna på rekreation i tre dimensioner; på höjden i utkikstornet, på djupet i grönskan och på längden genom olika upplevelser utmed gångstråket.

Utformningen visar gehör för platsens kvaliteter. Det är inspirerande att landskapsarkitekten med varsamma ingrepp i landskapet förvandlar området och förstärker sambanden. Här erbjuds såväl långa siktlinjer som ljusa skogsdungar. Befintlig vegetation och stenhällar har lyfts fram och nya element har lagts till.

Att omsorgen om detaljerna är hög syns inte minst i den vackert formgivna utrustningen, som i sina naturmaterial och färgskala ger parken personlighet. Intrycket är att alla åldrar ska trivas här. Siegbahnsparken är ett starkt exempel på en landskapsarkitektur som med insikt om klimatavtrycket förädlar landskapets former och innehåll utan att kompromissa med gestaltningen. Resultatet är en stilfull och harmonisk helhet."

Vinnare av Landmärket 2022 blev Dockanparken i Helsingborg.

Läs mer om Landmärket på Sveriges Arkitekters webbplats

Foto: Karavan Landskapsarkitekter/Göran Ekeberg.

7 mars 2023