Stängning av cykelbana

Säkerhetsåtgärd på grund av trädfällning.

Under onsdag 7 september tar vi ner träd bredvid cykelbanan genom Stadsskogen. Därför behöver vi tillfälligt stänga en bit av cykelbanan för att säkerställa säkerheten för gående och cyklister.

7 september 2016