Stora grusparkeringen får nya avgifter och tider

Från och med 30 december får den stora grusparkeringen på Sidenbigatan/Soldathemsvägen nya parkeringsregler och avgifter.

Nytt är att parkeringen även kommer att vara öppen mellan klockan 05–21 under helgerna, precis som under övriga veckodagar. Samtidigt höjs avgiften till 10 kronor/timme och 60 kronor/dag. Parkering mellan klockan 21–05 är inte tillåten. För detta krävs särskilt tillstånd.

22 december 2022