Torgny Segerstedts allé är öppen

Sedan några dagar är Rosendals huvudgata, Torgny Segerstedts allé, öppen för gång- och cykeltrafik. Det betyder nya möjligheter för både Rosendalsbor och cyklister som vill ta sig förbi eller genom området.

Kartbilden nedan visar den nya cykel- och gångmöjligheten som en streckad linje. Det är också möjligt att ta av höger på Gerd Enequists gata ut mot Dag Hammarskjölds väg där Torgny Segersteds allé slutar i norr. 

18 oktober 2019