Trädfällning i Rosendal ger nya hem för ovanlig skalbagge

Första veckan i februari fälls stora träd i Rosendal. Fällningen ska bereda plats för att gräva ner Vattenfalls stamledningar. Trädexperter har bedömt vilka träd som ska sparas och vilka som kan tas bort. De sex meter höga stammarna fraktas till närliggande parker för att bli mat och bostad för insekter och svampar.

I Rosendalsområdet finns ett stort antal värdefulla träd. Vissa träd är gamla och vackra och vissa träd är bostad åt ovanliga skalbaggar, lavar, svampar och fåglar. Kommunens ekologer arbetar tillsammans med särskilt utvalda trädexperter för att bedöma vilka träd som kan överleva schaktning och maskiner och vilka träd som måste fällas.

– Träd som sparas får inte bli farliga i framtiden. Därför krävs erfarna experter som kan bedöma trädens kondition och rotsystem. Vissa tallar kan vara 300 år och måste bedömas med värdighet och stora kunskaper. En så gammal tall kan i ett bra läge stå lika länge till, säger Jan Franzén, naturstrateg.

Experternas inventering av Rosendal visar att delar av området är hem för den ovanliga reliktbocken, en skalbagge som vill ha gamla tallar med solbelysta stammar för att trivas. För att ta största naturhänsyn kommer de tallstammar där reliktbocken bor att fästas mot levande tallar i Kronparken.

Resten av trädstammarna kommer att placeras ut i så kallade faunadepåer. De tallar som fälls ska placeras ut i bland annat Kronparken och Stadsskogen, där det råder brist på döda träd. Liggande döda stammar blir mat och bostad åt ett stort antal insekter och svampar - ett dött träd kan ha ett lika högt värde som ett levande träd.

– Mitt uppdrag är att fälla träden och ordna transport av sex meter långa och grova tallstammar. Skalbaggarna är kräsna och vill helst ha stammar som inte är kapade, säger skogvaktare Fredrik Gustavsson.

Trädstammarna placeras ut i högar av stammar eller formationer och de kan även fungera som balansövningar för barn.

2 februari 2016