Trafikljus i bruk 27 augusti

Trafikljusen i korsningen mellan Vårdsätravägen och Torgny Segersteds allé är färdiga och tas i bruk den 27 augusti. Det innebär att det blir enklare att både ta sig in och ut ur Rosendal, särskilt i rusningstrafik.

Samtidigt tänds trafikljusen som byggts i korsningen mellan Vårdsätravägen och Norbyvägen. 

26 augusti 2019