Uppdatering om gatuarbeten i Södra Rosendal

Det har uppstått förseningar i arbetet med att bygga färdigt trottoarer och planteringar i Rosendal, de så kallade skede 2-arbetena.

På grund av bostadsbygget vid korsningen Vårdsätravägen/Torgny Segerstedts allé har markentreprenören inte kunnat använda vissa ytor som planerat. Det har lett att vissa delar av arbetet inte har kunnat komma igång enligt plan.

Det har också tagit längre tid att bygga dagvattenbädden än beräknat, eftersom tekniken är relativt ny. Kommande deletapper bör dock gå snabbare. 

Sträckan längs Vårdsätravägen kommer att öppnas före nyår. För att det ska kunna ske kommer träd och parkutrustning att placeras ut först senare, ett arbete som inte kräver avspärrningar. Kommunen prioriterar att ytorna ska kunna användas hellre än att ha dem instängslade ännu längre.

Framför SEB USIF Arena dröjer arbetet något längre.

Arbete längs Torgny Segersteds allé

Längs den grävda sträckan på västra sidan av Torgny Segersteds allé kommer entreprenören att arbeta på så snabbt som möjligt. Stora snömängder eller kraftig kyla kan påverka tidplanen, eftersom byggmaterial fryser till is, och de ytor som anläggs under vintern blir förstörda när våren kommer.


Tillfällig belysning av Torgny Segerstedts allé

Tillfällig belysning av TSA kommer att sättas upp längs Torgny Segerstedts allé tills den permanenta är på plats. 

18 december 2018