Uppsala driver klimatutvecklingen med ny asfalt

Rosendals fjärde etapp ska bli den första klimatpositiva stadsdelen i Europa. Det innebär att byggaktörerna är noga utvalda och i hård konkurrens fått tävla om rätten att bygga i området.

Utbyggnaden av vägar, cykelbanor, trädplanteringar och belysning görs med samma höga ambition. Det senaste året har den första delen runt Grindstugans förskola byggts och nu när det är dags att lägga asfalt så har kommunen valt en ny typ av asfalt. Det speciella med asfalten är att bindemedlet bituben, som normalt utvinns ur fossil råolja, delvis har bytts ut mot ett biobindemedel med raffinerad tallolja.

”Det känns jättespännande”, säger Jasmin Ahnfors, byggprojektledare på Uppsala kommun, ”vi ska ju leda klimatomställningen och kräver av de som bygger bostäder här att gå längre än någon annan tidigare gjort - då måste vi leva som vi lär och göra samma sak när det gäller utbyggnaden av våra omkringliggande gator.”

Klimatneutral asfalt – så funkar det

Med traditionell asfalt är utsläppet av koldioxid 30-50 kilo per ton asfalt. Enligt Skanska egna beräkningar är utsläppet från deras nya asfalt noll – eller till och med negativt. Detta tack vare att biobindemedlet fångar upp och lagrar mer koldioxid än vad som släpps ut i den övriga processen.

Kalkylen bygger på att asfalt är återvinningsbar och alltså kommer att binda koldioxiden under lång tid.

Källa: Skanska

27 maj 2024