Vägarbete på The Svedbergs gata och Soldathemsvägen i södra Rosendal mars-maj

I södra Rosendal kommer ett vägarbete ske på The Svedbergs gata och Soldathemsvägen som ansluter till Rosendalsvägen. Gatorna ska byggas om för att ledningar ska läggas ned i gatan och för att bättre kunna hantera vattenflöden vid skyfall. Gatorna kommer sedan att asfalteras och en trottoar kommer att anläggas. Parkeringsplatser och framkomligheten i området kommer att påverkas. Arbetet beräknades vara klart i maj, men oförutsägbara förutsättningar i marken gör att arbetet blir klart i juli vecka 27.

Karta över området

 

Bildtext: Vägarbete på The Svedbergs gata och Soldathemsvägen (som ligger i anslutning till The Svedbergs gata). Gatorna stängs av för alla utom boende och service till området i mars-juli.
P-plats A högst upp på The Svedbergs gata kommer att stängas av permanent för allmänhet, men används av förskolan under vägarbetet.
P-plats B längs med The Svedbergs gata på brandstationssidan, stängs av permanent i och med att vägarbetet startar.
P-plats C är till för förskolan och stängs tillfälligt under vägarbetet.
Ny p-plats längs Torgny Segerstedts allé syns i grönt på kartan. Dit hänvisas allmänhet som tidigare parkerat på The Svedbergs gata.

 

Parkeringsplats stängs för allmänhet men är tillgänglig för förskolan under vägarbetet

Längs med och i slutet av The Svedbergs gata finns parkeringsplatser. Dessa har varit möjliga att nyttja för allmänheten, men kommer att stängas när ombyggnationen av vägen startar med undantag för personer som ska till förskolan Liten lär.

Efter ombyggnationen av vägen kommer parkeringsplatsen längst in på gatan att byggas om till vändplan och park. De parkeringsplatser som ligger längs med The Svedbergs gata på brandstationssidan kommer också att försvinna. Allmänhet som idag parkerar på de parkeringsplatser som stängs, hänvisas till en annan parkeringsplats längs Torgny Segerstedts Allé, se karta ovan. Dessa är öppna dagtid.

Under vägarbetet kommer endast personer som hämtar och lämnar barn samt personal till förskolan få parkera på parkeringsplatsen längst in på The Svedbergs gata. Parkeringen ligger cirka 150 meter ifrån förskolan och ersätter de parkeringsmöjligheter som i vanliga fall finns precis utanför förskolan. När ombyggnationen är klar kan hämtning och lämning ske som idag, precis utanför förskolan.

Cykeltrafiken påverkas och leds om

I och med att The Svedbergs gata och Soldathemsvägen stängs av kommer inte heller cyklister att kunna nyttja gatorna. Istället leds cyklister om till cykelbanan som finns på Torgny Segerstedts allé. Vi sätter upp skyltar som hänvisar cyklister rätt. För dig som cyklar in mot centrala Uppsala så kan det under denna period ta något längre tid att ta sig till Vårdsättravägen.

Arbetet startar i mars och beräknas vara klart i juli

Startdatumet för ombyggnationen är planerad till i mitten av mars, men kan påverkas av huruvida tjälen gått ur marken eller inte. Arbetet beräknades vara klart under maj, men då oförutsedda förutsättningar i marken upptäckts beräknas arbetet vara klart under vecka 27 i början av juli.

Under arbetet kommer skyltar att sättas upp som tydliggör hur bil- cykel- och gångtrafik ska omdirigeras.

Ingen påverkan på brandstationens utryckningar

I korsningen Rosendalsvägen/The Svedbergs gata ligger en brandstation. Utryckningar sker direkt på Rosendalsvägen och därför påverkas inte brandbilarnas framkomlighet av vägarbetet.

Sophämtning och annan service för boende i området

Leveranser och service till boende, brandstationen och förskolan i området kommer att fungera som vanligt, men med något begränsad framkomlighet.

Park, asfaltering och trottoar när det är klart

Förutom asfaltering av vägen kommer det också att tillkomma en trottoar på vägen. En park kommer att anläggas där den nuvarande parkeringsplatsen längst in på The Svedbergs gata ligger. Här kommer också en vändplan att anläggas.

16 februari 2021